Starten nieuwe onderneming

Een deel van de formele kant van het starten van een nieuwe zorgonderneming…

IGJ handhavingskader

De inhoud in grote lijnen: aandachtsgebieden, soorten toezicht,…

IGZ: Incidenten, complicaties en calamiteiten

In december 2016 is een bijzondere toelichting verschenen van…

IGZ werkplan 2017

De IGZ risicothema's voor 2017 zijn: Netwerkzorg in een…

Beleidsplan

De NHG biedt een voorbeeld beleidsplan (versie 2016) voor praktijken…

Omgaan met medische gegevens

De KNMG heeft een richtlijn geschreven hoe om te gaan met medische…

Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid

2011-04 Toezichtkader bestuurlijke verantwoording_tcm294-303…