De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven.

Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).

Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP.

RSS RIVM WIP

 • About one out of every hundred people test positive for COVID-19 in GGD test lanes 30 juni 2020
  As of 1 June, anyone in the Netherlands with (mild) symptoms can be tested for COVID-19 in the GGD test lanes. The percentage of positive tests is low, declining from 2 % in week 23 to 0.9 % in week 26. Since 1 June,  hairdressers, driving schools and other contact professions have been allowed to […]
 • Ongeveer 1 op de 100 mensen test positief voor COVID-19 in teststraten 30 juni 2020
  Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19 in de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Het percentage positieve testen is laag, het daalt van 2% in week 23 naar 0,9% in week 26.
 • Vaccination rate increased, HPV even significantly 30 juni 2020
  For the first time in five years, the number of children receiving vaccinations from the National IImmunisation Programme has increased slightly. This is according to RIVMNational Institute for Public Health and the Environment ’s report Immunisation coverage and annual report National Immunisation Programme in the Netherlands 2019.
 • Vaccinatiegraad toegenomen, voor HPV zelfs flink 30 juni 2020
  Voor het eerst in vijf jaar is het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt licht toegenomen. Dat staat in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019.
 • Gerichter beleid nodig op roken en alcoholgebruik Nederlandse scholieren 30 juni 2020
  De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren is gestagneerd. Wat opvalt zijn de grote regionale verschillen in gebruik van alcohol en verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken.
 • Radioactive substances in the air over Northern Europe 28 juni 2020
  In the first half of June 2020, small amounts of artificial (man-made) radioactive substances have been detected at several measuring stations in Northern Europe. The Swedish, Norwegian and Finnish radiation protection authorities have reported this on their websites. RIVMNational Institute for Public Health and the Environment has analysed the available data to determine a possible […]
 • Hitteplan niet meer actief 27 juni 2020
  Het hitteplan is vanaf 27 juni 2020 niet meer actief. Vandaag koelt het af en ook de komende dagen wordt het op de meeste plaatsen minder warm. Het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijven alert op nieuwe warmteperiodes. 
 • Stijging gonorroe en syfilis diagnoses 26 juni 2020
  Het aantal mensen dat een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-test laat doen bij een Centrum Seksuele Gezondheid (CSGCentrum Seksuele Gezondheid) is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Bij huisartsenpraktijken stijgt het aantal soa-testen.
 • Increase in gonorrhoea and syphilis diagnoses 26 juni 2020
  The number of people who got themselves tested for a sexually transmitted infection (STI) at a Sexual Health Centre (SHC)  in 2019  has remained almost the same as in 2018. The number of STI tests carried out by general practitioners (GPs) is increasing. There are fewer new HIV-positive diagnoses at the SHCs, but syphilis and […]
 • Radioactieve stoffen gedetecteerd in de lucht boven Noord-Europa 26 juni 2020
  Op verschillende meetlocaties in Noord-Europa zijn in de eerste helft van juni 2020 zeer kleine verhogingen van kunstmatige radioactieve stoffen (radionucliden) in de lucht aangetroffen. Hierover hebben Zweedse, Noorse en Finse stralingsbeschermingsautoriteiten op hun websites gerapporteerd. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de beschikbare meetgegevens geanalyseerd en een inschatting gemaakt van de situatie.
 • Antibioticaresistentie in Nederland stabiel 25 juni 2020
  Wereldwijd neemt het aantal bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica toe. In Nederland blijft dat aantal over het algemeen stabiel en is het minder hoog dan in veel andere landen. In 2019 zijn nauwelijks stijgingen in resistentie gevonden. Bij sommige bacteriesoorten neemt de resistentie tegen bepaalde antibiotica zelfs iets af ten opzichte van de voorgaande […]
 • Antimicrobial resistance stable in the Netherlands 25 juni 2020
  Worldwide, the number of bacteria resistant to antibiotics is increasing. In the Netherlands, this number generally remains stable and is less high than in many other countries. In 2019, hardly any increases in resistance were found. Resistance to certain types of bacteria has even decreased slightly compared to previous years. In the annual NethMap/MARAN 2019 […]
 • Komende dagen in Nederland kans op smog door ozon 24 juni 2020
  Van woensdag 24 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 is er in Nederland kans op smog door ozon. Op woensdag en donderdag wordt er vooral in het zuiden van het land smog verwacht. Op vrijdag is kans op smog in geheel Nederland. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dan "slecht".
 • Verspreiding van tekenencefalitisvirus in Nederland 24 juni 2020
  Elk jaar bijten zo’n 1,5 miljoen teken iemand in Nederland, vooral tussen maart en oktober. De meeste mensen worden daar niet ziek van. Van de 100 mensen die gebeten worden, krijgen 2 tot 3 de ziekte van Lyme. In bepaalde gebieden in Nederland kunnen teken ook het tekenencefalitis(TBEtick-borne encephalitis)-virus overbrengen.
 • Spread of tick-borne encephalitis virus in the Netherlands 24 juni 2020
  Every year about 1.5 million ticks bite someone in the Netherlands, especially between March and October. Most people will not get sick of that. Of the 100 people who get bitten, 2 to 3 get Lyme disease. In some regions of the Netherlands, ticks can also transmit the tick encephalitis (TBE) virus. Although the risk […]