De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven.

Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).

Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP.

RSS RIVM WIP

 • Project Boeren en Buren in volgende fase 21 oktober 2019
  Met de uitreiking van meetapparatuur en instructies aan alle deelnemers is het onderzoek Boeren en Buren naar de luchtkwaliteit in de regio Venray in de volgende fase beland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat veehouders, omwonenden en de gemeente Venray begeleidt bij het meten van de luchtkwaliteit.
 • Wat doen antistoffen tijdens een RS-virusinfectie? 18 oktober 2019
  Vaccins tegen het RSrespiratoir syncytieel-virus moeten niet alleen véél antistoffen tegen het virus opwekken om goed te beschermen. De kwaliteit van de opgewekte antistoffen is ook belangrijk. Zeer waarschijnlijk zijn niet alle antistoffen tegen RS-virus even goed in het voorkomen van de ziekte. Dat concludeert Liz van Erp in haar proefschrift.
 • RIVM reaction to farmers protest on 16 October 2019 16 oktober 2019
  On 16 October, farmers protested in the vicinity of RIVMNational Institute for Public Health and the Environment in Bilthoven. The Director-General of RIVM, Hans Brug, was present at the protest site. 
 • Reactie RIVM op het protest van de boeren op 16 oktober 2019 16 oktober 2019
  Op 16 oktober protesteerden boeren in de buurt van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De Directeur-Generaal van het RIVM, Hans Brug, was op de protestlocatie aanwezig. 
 • Protestactie 16 oktober 2019 15 oktober 2019
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bereidt zich samen met gemeente en politie voor op de door boeren aangekondigde protestdag.  Samen zorgen we er voor dat belangrijke werkzaamheden van het RIVM gewoon door kunnen gaan, wanneer het terrein in Bilthoven slecht bereikbaar is. Het protest vindt daarom elders in gemeente De Bilt plaats. Een deel […]
 • Wintertijd beter voor volksgezondheid dan zomertijd 15 oktober 2019
  Het is gunstig voor de volksgezondheid als we in Nederland het hele jaar door de standaardtijd (wintertijd) instellen. In deze tijdinstelling komt de zon vroeger op, en dit sluit beter aan bij het bioritme van de mens. Dit blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hierbij is gekeken naar verschillende […]
 • Milieurisico’s door sommige diergeneesmiddelen 15 oktober 2019
  Restanten van geneesmiddelen voor dieren kunnen in het water, de bodem en de mest van grazers terechtkomen. Middelen tegen parasieten vormen een risico voor het milieu, omdat ze schadelijk zijn voor organismen in mest en het oppervlaktewater. Sommige antibiotica en middelen tegen darmparasieten (coccidiostatica) zijn in de bodem aangetroffen, maar dit lijkt weinig risico voor […]
 • RIVM start herhaalonderzoek naar effecten wonen langs het spoor 14 oktober 2019
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) start op 15 oktober 2019 een onderzoek naar de ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Het onderzoek is een herhaling van een vragenlijstonderzoek dat het RIVM in 2013 deed.
 • Openness about nitrogen 10 oktober 2019
  There is concern about the current approach to nitrogen and the proposed measures; these concerns have been expressed in Dutch society as a whole and amongst farmers in particular. RIVMNational Institute for Public Health and the Environment has received many questions over the past few days about the methods used to calculate and measure nitrogen […]
 • Goed gebruik van antibiotica kent belemmeringen en kansen 10 oktober 2019
  Een belangrijke voorwaarde om antibiotica goed voor te kunnen schrijven, is de beschikbaarheid. Het juiste antibioticum is echter niet altijd goed verkrijgbaar. Mensen krijgen dan een ander antibioticum, dat soms tegen meer soorten bacteriën werkt dan nodig is. Dit kan ertoe bijdragen dat sommige bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, zo blijkt uit onderzoek van het […]
 • Openheid over stikstof 9 oktober 2019
  De samenleving is bezorgd over de aanpak van stikstof en de voorgenomen maatregelen, en de boeren in het bijzonder. De afgelopen dagen zijn er veel vragen gesteld aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de manier van berekenen en meten van stikstof. Er zijn twijfels geuit over de betrouwbaarheid van het model.
 • Patiënten vertellen over hun ziekte 9 oktober 2019
  Hoe is het om een infectieziekte door te maken? Waar loop je als patiënt tegenaan? En wat zijn tips voor mensen die nu met die ziekte te maken krijgen? Samen met Thuisarts heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een nieuwe serie korte video’s gemaakt over verschillende infectieziekten.
 • Cold meat cuts probable source of 20 listeria cases 7 oktober 2019
  RIVMNational Institute for Public Health and the Environment has identified a cluster  of 20 patients diagnosed with listeria over the past 2 year who are most likely to  have been infected with an identical strain. This strain has been found in a meat slicing factory. Among them, three patients have died and one woman has […]
 • Vleeswaren waarschijnlijk bron 20 patiënten met Listeria 4 oktober 2019
  Van 20 patiënten met Listeria is het zo goed als zeker dat zij in de afgelopen 2 jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. Hiervan zijn drie patiënten overleden en één vrouw heeft een miskraam gehad. De producent heeft inmiddels een veiligheidswaarschuwing uitgestuurd. De producten zijn uit de schappen gehaald en mensen zijn opgeroepen om deze […]
 • Meer griepvaccinaties in 2018 3 oktober 2019
  Voor het eerst sinds 10 jaar is het aantal mensen dat de griepprik heeft gekregen licht gestegen. Dat toont de monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne werd 51,3% van de doelgroep gevaccineerd, in 2017 was dit 49,9%. Komende jaren wordt duidelijk of de stijging doorzet. De griepprik werd het meest […]