RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Aanwijzing voor Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand 21 oktober 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke een aanwijzing gegeven. Dit centrum biedt onder meer logeeropvang aan kinderen met een autisme spectrum of een psychisch aanverwante stoornis. De hulp- en zorgverlening bij Aan de Hand voldoet niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. De zorgaanbieder moet […]
 • Aanwijzing voor Gezondheidscentrum De Oude Toren 15 oktober 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Gezondheidscentrum De Oude Toren een aanwijzing gegeven. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, omdat er geen continuïteit van zorg is in de avond, nacht en weekenden.
 • Aanwijzing voor Residentie Buitenzorg beëindigd 14 oktober 2019
  Residentie Buitenzorg voldoet aan het tweede onderdeel van een eerder opgelegde aanwijzing. Dit deel van de aanwijzing had als doel om de tekortkomingen op de thema’s deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid op te lossen. Residentie Buitenzorg richt zich op ouderen die affiniteit hebben met Indische en Molukse cultuur. De aanwijzing gold voor […]
 • IGJ: Thomashuizen bieden huiselijke en persoonsgerichte zorg maar sturing op kwaliteit moet beter 8 oktober 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met […]
 • Thuiszorg Naborgh moet cliënten overdragen en de zorg staken 8 oktober 2019
  De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Er zijn grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel […]
 • Verscherpt toezicht voor PrivaZorg beëindigd 8 oktober 2019
  Het verscherpt toezicht voor PrivaZorg is beëindigd. Binnen PrivaZorg zijn inmiddels de waarborgen aanwezig voor het nemen van transparante en navolgbare (financiële) besluiten. Ook de bestuurlijke onrust binnen PrivaZorg is opgelost door de inzet van interim bestuurders vanuit de Ondernemingskamer. PrivaZorg voldoet aan de maatregelen die met het verscherpt toezicht zijn opgelegd.
 • Schijn van belangenverstrengeling bij DeSeizoenen 7 oktober 2019
  De bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg waren bij DeSeizoenen in 2016-2017 niet voldoende gewaarborgd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de NZa concluderen dit na een onderzoek in het kader van het toezicht op goed bestuur bij DeSeizoenen B.V gericht op die periode. Hierbij is specifiek gekeken […]
 • Meer transparantie nodig in overeenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen 7 oktober 2019
  De dienstverleningsovereenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen moeten transparanter worden. In een onderzoek naar gunstbetoon bij medische hulpmiddelen zag de inspectie dat er weliswaar altijd een dienstverleningsovereenkomst is opgemaakt, maar dat die meestal te weinig inzicht geeft in de geleverde dienst en vergoeding.
 • Terugroepactie groot deel maagzuurremmer ranitidine 4 oktober 2019
  Een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Dat hebben de betrokken registratiehouders besloten in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zit mogelijk een vervuiling met NDMA in. Ranitidine is een geneesmiddel dat zowel op recept wordt voorgeschreven als vrij verkrijgbaar […]
 • ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg 4 oktober 2019
  Als gevolg van een datalek in een jeugdzorginstelling eerder dit jaar hebben ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg extra aandacht gekregen binnen de IGJ.  Jeugdhulp is, net zoals veel andere sectoren, steeds meer afhankelijk van ICT. Informatiebeveiliging bij het gebruik hiervan is belangrijk. De inspectie wil met het uitzetten van een vragenlijst nagaan waar de […]
 • Verscherpt toezicht voor Stichting NiKo 1 oktober 2019
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting NiKo onder verscherpt toezicht gesteld. Stichting NiKo is een organisatie in Alkmaar die wonen, thuiszorg en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Het verscherpt toezicht heeft betrekking op de twee woonzorglocaties van de stichting, De Palatijn en De Nieuwpoort. De maatregel duurt zes maanden.
 • Terugroepactie adrenalinepen Emerade 26 september 2019
  Alle adrenalinepennen van het merk Emerade worden teruggeroepen. Hiertoe heeft de registratiehouder (Bausch) besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
 • Inspecties houden zorgen over functioneren Raad voor de Kinderbescherming 24 september 2019
  De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)  is er in de eerste vier maanden  van dit jaar nog niet in geslaagd zijn wachtlijst te verkleinen. De RvdK werkt aan verbetermaatregelen maar kan niet aangeven of die vruchten afwerpen. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijven daardoor zorgen houden […]
 • Stabilisatieperiode (soft launch) veiligheidskenmerken geneesmiddelen wordt beëindigd per 1 oktober 20 september 2019
  De stabilisatieperiode (soft launch) van de implementatie van de veiligheidskenmerken (FMD) voor geneesmiddelen wordt per 1 oktober 2019 beëindigd. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. De inspectie start nu gericht toezicht. Hierin hoeven nog niet alle alerts individueel gemeld te worden.
 • Lentis, Kliniek Groningen voldoet niet aan tweede deel aanwijzing. Inspectie legt een last onder dwangsom op 20 september 2019
  Lentis, Kliniek Groningen, voldoet niet aan het tweede deel van een eerder opgelegde aanwijzing van 27 mei 2019. De inspectie heeft Lentis, Kliniek Groningen op die datum een aanwijzing gegeven die bestond uit twee delen. Aan het eerste deel van de aanwijzing is inmiddels voldaan. Het tweede deel van de aanwijzing ging onder andere over […]