RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen grotendeels op orde 17 maart 2020
  Gevangenissen en huizen van bewaring nemen veel maatregelen om te voorkomen dat gedetineerden een infectie of infectieziekte krijgen. Maar tijdens een reeks bezoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan 12 van de 22 penitentiaire inrichtingen in Nederland bleek dat zij nog niet aan alle normen voldeden. Inmiddels hebben de inrichtingen dat verbeterd.
 • Coronavirus: voorzorgsmaatregel verkoop en levering medicijnen 17 maart 2020
  Patiënten krijgen bij de apotheek hun medicijnen op recept in de gebruikelijke hoeveelheid mee, maar niet voor een langere periode. Om paracetamol en andere zelfzorggeneesmiddelen voor iedereen beschikbaar te houden, krijgen apotheken en drogisterijen het advies voorlopig maximaal drie verpakkingen per klant te verkopen.
 • Coronavirus: extra maatregelen voor heel Nederland 16 maart 2020
  Het kabinet heeft zondag 15 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Nederlanders wordt gevraagd om het sociale verkeer zoveel mogelijk te beperken en voor zover mogelijk thuis te blijven. Eerder al riep het kabinet iedereen op in huis te blijven die symptomen heeft van het coronavirus. Het gaat daarbij om verkoudheid […]
 • Waarschuwing over zelftesten voor coronavirus 16 maart 2020
  Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Zelftesten kunnen een foutief resultaat opleveren, positief of negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Daarom moet een aangemelde instantie […]
 • Last onder dwangsom voor Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt 16 maart 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zowel Zuster Norma Het Witte Huis als Zuster Norma Johan de Witt, twee organisaties voor kleinschalige ouderenzorg in Dordrecht, een last onder dwangsom opgelegd. Zuster Norma voldoet niet volledig aan een eerder opgelegde aanwijzing. De inspectie houdt zorgen over de kwaliteit van de zorg.
 • Coronavirus: Instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten 16 maart 2020
  Nu de reguliere zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgsectoren onder druk komt te staan (of dat dreigt), bekijken veel instellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen en gepensioneerde zorgverleners (BIG-geregistreerd, of niet meer) in te zetten ter ondersteuning van zorgverleners.
 • Patiënten kregen in 2018 betere zorg in ziekenhuizen en klinieken 16 maart 2020
  Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben in 2018 betere zorg geleverd met betere uitkomsten voor de patiënt. Dat blijkt uit Het Resultaat telt, een analyse van indicatoren  door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 • Aanwijzing voor Pro Juventus 16 maart 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Pro Juventus een aanwijzing gegeven. Pro Juventus biedt geestelijke gezondheidszorg in ambulante setting aan kinderen en volwassenen. De inspectie heeft bij de zorgaanbieder gebrek aan sturing, toenemend uitval van personeel en financiële problemen geconstateerd. Dit alles leidt tot potentiele risico’s voor de continuïteit en veiligheid van cliëntenzorg. Daarom krijgt […]
 • Internationale samenwerking van essentieel belang voor efficiënt toezicht op geneesmiddelen 12 maart 2020
  In een globaliserende wereld komt het toezicht op geneesmiddelen voor uitdagingen te staan. Het Nivel deed in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een verkennend onderzoek naar mogelijke oplossingen. Een brede en intensieve internationale samenwerking is van belang om het toezicht effectief en efficiënt te houden, constateert het Nivel. Dat onderschrijft de inspectie.
 • Coronavirus: wat bij een tekort aan medische hulpmiddelen 11 maart 2020
  Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat de reguliere medische hulpmiddelen niet meer voorhanden zijn door tekorten. Dan kan het noodzakelijk zijn af te wijken van de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen.
 • Verscherpt toezicht voor Proteion opgeheven 9 maart 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op twee locaties van Stichting Proteion in het Limburgse Horn beëindigd. Het gaat om De Wachtpost (Venlo) en Hornerheide (Horn). Op beide plekken wonen ouderen met dementie. Proteion heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen.
 • Stichting Mosae Zorggroep voldoet aan eerste deel aanwijzing 3 maart 2020
  Stichting Mosae Zorggroep voldoet aan het eerste deel van de aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft gegeven. Ook mag Mosae weer nieuwe cliënten aannemen op de drie locaties van Mosae (Campagne, Scharwyerveld en Licht & Liefde). Mosae verleent ouderenzorg en thuiszorg in Maastricht en omgeving.
 • Aanwijzing voor Stichting Roebia Zorg beëindigd 27 februari 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing bij Stichting Roebia Zorg beëindigd. De reden hiervoor is dat de zorgaanbieder, een thuiszorgorganisatie die zowel direct  als via onderaannemers actief was in de regio’s Zoetermeer en Lelystad, failliet is en geen cliënten meer in zorg heeft.
 • Medische zorg in jeugddetentie goed toegankelijk 24 februari 2020
  Jonge gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen kunnen makkelijk en snel naar de medische dienst of de huisarts. Als zij medicijnen nodig hebben verloopt dat goed en veilig. Het toedienen van medicijnen onder dwang gebeurt maar bij één instelling en gaat volgens de regels. Het plaatsen in afzondering willen alle instellingen zo veel mogelijk voorkomen. Dat lukt […]
 • Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand voldoet aan last onder dwangsom en tweede aanwijzing 18 februari 2020
  Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand in Scharendijke heeft voldoende verbeteringen doorgevoerd in de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarmee voldoet het begeleidingscentrum aan de last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had opgelegd. Ook heeft Aan de Hand een interim-directeur Zorg, Personeel en Organisatie aangenomen voor drie maanden, waarmee het voldoet aan […]