RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Einde eerste onderdeel van aanwijzing William Schrikker Stichting 30 juni 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het eerste onderdeel van de aanwijzing bij de William Schrikker Stichting (WSS) beëindigd. De IGJ wilde met dit eerste onderdeel bereiken dat de WSS de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen tot 4 jaar over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld kreeg en daar waar de […]
 • Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren 29 juni 2020
  In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling Aanwijzingen inzake rijksinspecties in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een […]
 • Dagbesteding grotendeels weer opgestart, zorgaanbieders leveren maatwerk 26 juni 2020
  Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken hard aan het opstarten van de dagbesteding. Woongroepen en externe cliënten krijgen apart dagbesteding krijgen om het risico op besmetting klein te houden. Dit brengt wel extra kosten met zich mee voor ruimten en zorgverleners. Daarnaast geven zorgaanbieders voor bepaalde cliënten (mensen met een ernstig meervoudige beperking of oudere cliënten) […]
 • Klinisch onderzoek met proefpersonen kan gefaseerd hervat worden 25 juni 2020
  Vanwege de coronacrisis is het merendeel van het klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd on hold gezet. Nu het kabinet overgaat tot een stapsgewijze versoepeling van de beperkende maatregelen en de reguliere zorg weer (langzaam) op gang komt, wordt het in Nederland mogelijk om stapsgewijs klinisch onderzoek dat on hold was gezet, niet zijnde klinische onderzoek […]
 • Vindingrijk handelen in de zorg tijdens KPN-storingen 24 juni 2019 25 juni 2020
  Op basis van beknopt onderzoek concludeert de IGJ dat organisaties betrokken bij acute zorg tijdens de KPN-storingen op 24 juni 2019 vindingrijk hebben gehandeld. Tijdens deze ruim drie uur durende storing was het alarmnummer 112 voor niemand meer bereikbaar. Ook konden gebruikers van het KPN-telefoniewerk niet meer bellen of gebeld worden via het vaste en […]
 • Meldformulieren vandaag tijdelijk offline 25 juni 2020
  Onze meldformulieren zijn vandaag tussen 17:00 - 23:00 uur niet beschikbaar, als gevolg van  onderhoudswerkzaamheden.
 • Inspectie volgt testen en bron- en contactonderzoek door GGD’en 24 juni 2020
  Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Bij een ‘positieve’ uitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Dan gaat de GGD na met wie de besmette persoon de afgelopen periode allemaal in contact is geweest. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt dit werk van […]
 • Inspectie waarschuwt tegen import illegale receptplichtige geneesmiddelen via internet 24 juni 2020
  Nederlanders blijken regelmatig illegale geneesmiddelen te bestellen op internet, onder meer omdat ze denken dat ze zouden kunnen helpen tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor de gezondheidsschade die dat kan opleveren.
 • Aanbevelingen van Europese medicijnautoriteiten om verontreiniging van medicijnen te voorkomen 23 juni 2020
  Europese medicijnautoriteiten hebben een aantal aanbevelingen gepresenteerd om verontreiniging van medicijnen in de toekomst te voorkomen. Deze aanbevelingen komen voort uit de evaluatie naar verontreiniging van sartanen (bloeddrukmedicijnen) met nitrosamines die eerder is afgerond. En de lessen die daaruit zijn geleerd.
 • Stichting Mosae Zorggroep voldoet aan tweede deel aanwijzing 22 juni 2020
  Stichting Mosae Zorggroep voldoet aan het tweede deel van de aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had opgelegd. Mosae verleent ouderenzorg en thuiszorg in Maastricht en omgeving en heeft voldoende verbeteringen doorgevoerd in de kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Thuiswonende ouderen aansporen om hulp te zoeken bij klachten 19 juni 2020
  IGJ heeft thuiszorgaanbieders, FACT teams, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties gebeld om een beeld te krijgen van kwetsbare thuiswonende ouderen. Hieruit blijkt dat er de nodige inspanningen worden verricht om patiënten weer naar het spreekuur van de huisarts en bijvoorbeeld de fysiotherapeut te krijgen, maar niet altijd succesvol.
 • Aandacht en ambities leiden tot minder vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugd-ggz en behandelcentra 18 juni 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in totaal 12 locaties bij 7 orthopedagogische behandelcentra (hierna: OBC’s) en 4 instellingen voor jeugd-ggz. Alle bezochte instellingen werken aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Toch wordt vrijheidsbeperking nog regelmatig ingezet, soms ook onbewust. Dat is onwenselijk, zeker bij deze jonge en kwetsbare mensen. Vrijheidsbeperkende maatregelen – zoals […]
 • Vorig jaar 613 signalen over zorgfraude bij informatieknooppunt IKZ 18 juni 2020
  Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door 8 partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018; toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien steeds meer gemeenten zich bij het IKZ […]
 • Inspectie wijst fabrikanten en leveranciers op regels voor mondkapjes 17 juni 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wijst fabrikanten en leveranciers op de verschillende wettelijke regels over mondkapjes.
 • Last onder dwangsom voor Sara’s Thuiszorg 15 juni 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Sara’s Thuiszorg een last onder dwangsom gegeven. Sara’s Thuiszorg is een eenmansbedrijf dat in Rotterdam zorg aan huis levert.