Berichten

Richtlijnen toezicht operatief proces (richtlijnen TOP)

IGJ overzicht richtlijnen toezicht operatief proces (TOP)

IGJ werkplan 2018

Klik hier voor het IGJ werkplan 2018

IGJ handhavingskader

De inhoud in grote lijnen: aandachtsgebieden, soorten toezicht,…

IGZ inspectie rapportage Wetgevend kader en relevante richtlijnen mei 2017

Hieronder wordt aangegeven wat de door de IGZ gehanteerde wetten…

Laatste IGJ rapportages inspecties cosmetische sector

/
De IGZ rapportages van 2017 over inspecties die in de cosmetische…

IGZ meerjaren beleidsplan 2016-2019

IGZ Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

IGZ: Incidenten, complicaties en calamiteiten

In december 2016 is een bijzondere toelichting verschenen van…