In 2022 is de handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling samenwerking zorg uitgebracht door de KNMG, ter vervanging van de versie uit 2010. De handreiking wordt vergezeld van een checklist.

Het belang van goede afspraken tussen verschillende disciplines/behandelaars is evident.

Aspecten betreffen:

 1. afspraken rond taken en verantwoordelijkheidsverdeling bij meerdere zorgverleners
 2. er is een regiebehandelaar en een ieder heeft eigen professionele verantwoordelijkheid
 3. er is een gezamenlijk up-to-date behandelplan
 4. door een ieder worden relevante gegevens bijgehouden in het cliëntdossier
 5. verifieer informatie en informeer actief
 6. let bij de samenwerking op de rechten van de cliënt (b.v. verwerking persoonsgegevens)
 7. verwijs tijdig door, bewaak eigen grenzen van mogelijkheden en deskundigheid
 8. geef als opdracht gevende zorgverlener voldoende instructies
 9. overdracht vindt expliciet plaats
 10. plan indien nodig controle- en evaluatiemomenten in
 11. maak afspraken over incident behandeling (o.a. openheid, wijze van afhandeling, aanspreekcultuur)
 12. leg bij structurele samenwerking onderlinge samenwerkingsafspraken schriftelijk vast

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling samenwerking zorg 2022

Checklist Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling