Berichten

HKZ Kleine organisaties 143:2021

scope: organisatiegrootte < 10 FTE, organisatie heeft 1…

Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016

Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016 Er zijn altijd drie…

Medische technologie en personeel

Als onderdeel van de WKKGZ wordt de verplichting voor de medische…

Overzicht (nieuwe) verplichtingen WKKGZ

In de folder 'Overzicht nieuwe verplichtingen WKKGZ' geeft de…