Medische technologie en personeel

Als onderdeel van de WKKGZ wordt de verplichting voor de medische technologie als volgt beschreven:

“Schriftelijke vastlegging taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen m.b.t. toepassen medische technologie.”

Zie voor een overzicht van de verplichtingen op basis van de WKKGZ Overzicht nieuwe verplichtingen WKKGZ