Toezicht particuliere klinieken (IGZ rapportage over 2014)

In maart 2016 heeft de IGZ gerapporteerd over het toezicht op de particuliere klinieken (over 2014).

De belangrijkste conclusies van de IGZ:

Enkele conclusies

Via het risicogestuurde toezicht bezocht de inspectie 21 klinieken voor risicobeheersing van de hele kliniek. Bij 18 daarvan werden 106 verbetermaatregelen opgelegd (variërend van twee tot negen per kliniek) waaronder kwaliteitsbeleid professionals, medicatieveiligheid, infectiepreventie en medisch apparatuur. Bij drie klinieken werden geen tekortkomingen vastgesteld.

Daarnaast is in 13 klinieken het operatief proces door de IGZ uitdrukkelijk getoetst op ondermeer infectiepreventie, medicatieveiligheid, stopmomenten als de time-out, patiënten identificatie, juiste klasse van de operatiekamer. Klinieken kregen de kans zelf zaken op orde te brengen. Bij twee klinieken waren de tekortkomingen ernstig en was de kwaliteit en veiligheid van zorg dermate risicovol dat verscherpt toezicht werd ingesteld.