Artikelen door Pim Holtz

ZKN toetsingscriteria toetsingsreglement 2020

Kenmerken ZKN (bron: ZKN.nl november 2020) ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij behartigen als branchevereniging, sinds 1990, de belangen van onze leden. In 2020 heeft ZKN 128 leden met het ZKN-keurmerk en 8 kandidaat-leden, die samen 420 vestigingen door heel Nederland hebben. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van […]

Toetsingskader toezicht Infectie Preventie Particuliere Klinieken (TIP PK)

Het toetsingskader Toezicht Infectiepreventie Particuliere Klinieken (TIP PK) is opgebouwd uit de volgende twaalf thema’s: • Algemene voorzorgsmaatregelen • Ruimtes en inrichting • Opslag • Medicatie • Apparatuur • Schoonmaak • Protocollen • Uitvoering Risico-inventarisatie MRSA/BRMO en maatregelen • Antibioticabeleid • Sterilisatie • Organisatie specifieke deskundigheid • Goed bestuur