In 2021 heeft de IGJ een toetsingskader schoonheidssalons uitgebracht. Dit leest als een subset van het toetsingskader particuliere klinieken.

Op hoog niveau bestaat de indeling uit de volgende aspecten:

 • organisatiestructuur
 • regeling disfunctioneren
 • kwaliteitsbeleid
 • klachtenregeling/geschillenbehandeling
 • calamiteitenbeleid

Functioneren

 • bevoegd en bekwaam
 • toedeling verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Voorbehouden handelingen

 • scholingsbeleid
 • overzicht van deze handelingen incl. welke medewerkers bevoegd en bekwaam zijn

Dossiervoering en beheer

Beveiligd systeem (denk aan AVG)

Complete dossiers met:

 • (Getekend) informed consent
 • Hoofdbehandelaar
 • Gezondheidsverklaring/medische achtergrond
 • Batch-lotnummer van gebruikte product
 • Behandelverslag (indien van toepassing)

Voorlichting

Informed consent bevat alle vereiste onderdelen:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
 • de gezondheidssituatie van de patiënt en diens vooruitzichten ter zake.

Risicoselectie

>18 jaar of alleen met toestemming ouder/voogd

Hepatitis B en surveillance

Gedrag

 • handhygiëne
 • geen sierraden arm/handen
 • schone kleding

Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht

Geneesmiddelen die op voorraad zijn, zijn ingekocht bij een Nederlandse apotheek;
• Geneesmiddelen worden alleen gebruikt voor toediening aan patiënten en niet ter hand gesteld;
• Opslag voor medicatie is visueel schoon;
• Medicatie ligt opgeslagen op de door de fabrikant voorgeschreven wijze en de expiratiedatum is niet overschreden;
• Op geopende verpakkingen staat de datum vermeld tot wanneer het geneesmiddel te gebruiken is;
• De koelkast waarin geneesmiddelen zijn opgeslagen is voorzien van een temperatuurlogger.

NB: deze aspecten gelden niet alleen voor geneesmiddelen, sommigen gelden ook voor niet-geneesmiddelen die met de cliënt in aanraking komen.

Veilig klaarmaken en toedienen

 • klaarmaak protocol
 • dubbele controle

veilige toepassing medische technologie

 • procedure voor introductie
 • bekwaamheid medewerkers voor gebruik
 • welke middelen/apparatuur is er (overzicht) en wat is de onderhoudsstatus, welke medewerkers zijn voldoende bekwaam
 • apparatuur/hulpmiddelen zijn gestickerd met datum volgend onderhoud (dus tijdig onderhouden)