Berichten

IGZ: Incidenten, complicaties en calamiteiten

In december 2016 is een bijzondere toelichting verschenen van…

Leren van incidenten

Handreiking voor kleine zorgaanbieders en solistisch werkende…