Heeft u ook een Vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken ontvangen?

De IGJ Vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken is de vragenlijst die de IGJ verstuurt naar klinieken, vervolgens uw antwoorden analyseert, en bepaalt of u op basis daarvan (of van andere signalen) een bezoek krijgt van de Inspectie. Vindt u zichzelf een praktijk, en geen kliniek? Of bent u solist? Dat maakt niet uit, de normen voor zorgverlening voor particuliere klinieken en uw al dan niet solistische praktijk zijn identiek.

Het is belangrijk dat de lijst juist en volledig wordt ingevuld, zodat als de IGJ langskomt de antwoorden op de vragenlijst correct zijn.

De categorieën van de vragenlijst worden hieronder aangegeven. Aan de rechterzijde van deze pagina ziet u veel sleutelwoorden staan die u ook in het onderstaande overzicht aantreft. Klik op de sleutelwoorden voor de relevante informatie.

Mediservices is uw hulp en ondersteuning bij de invulling van de IGJ Vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken, bij het maken van uw beleidsplan, bij het inrichten van uw processen, protocollen, en voor uw kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Bij een bezoek maakt de IGJ een rapportage. U krijgt de kans om feitelijke onjuistheden te adresseren. Bevindingen wordt u geacht te repareren. Na afronding van het traject publiceert de IGJ de rapportage met de naam van uw praktijk of kliniek op de IGJ website. Daar blijft het rapport, met de bevindingen specifiek benoemd, momenteel 3 jaar staan.

Neem bij ontvangst van de IGJ vragenlijst daarom meteen contact met ons op om snel ‘IGJ-proof’ te worden en te blijven. Want wat u denkt dat u goed doet en invult, naar eer en geweten, is dat in de ogen van de IGJ soms niet. En soms duurt de oplossing van bevindingen langer dan u denkt, omdat het moeilijk kan zijn, of gewoon omdat er veel bevindingen zijn. Wij helpen u te focussen op uw zorg en de juiste structuur aan te brengen. En dat is een zorg minder.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Governance
Beleidsplan / organisatiestructuur
Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren
Samenwerking met ziekenhuis
Verhuur ruimten aan derden
Kwaliteitsbeleid
Incidentenmanagement en patientenrechten
Klachtenregeling
Incidentenbeleid
Calamiteitenbeleid
Recall procedures
Kwaliteit en veiligheid
Externe toetsing (audits)
Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg
Voorbehouden handelingen
Medische specialisten en basisartsen
Verpleegkundigen
Assisterende beroepen
Dossiervoering
Dossiervorming en -beheer (dossieronderzoek incl. informed consent)
Overdracht/ontslagbericht
Bewaartermijn
Zorgproces
Voorlichting patienten
Riscoselectie en preoperatief onderzoek
Sedatie en anesthesie
(Post)operatieve zorg
Nazorg
Continuïteit van zorg
Reanimatiebeleid
Infectiepreventie
Beleid, MRSA/BRMO, Hepatitus B en surveillance
Infectiepreventie: gedrag
Infectiepreventie: Bouwkundige voorzieningen
Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium
Medicatieveiligheid
Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht
Dubbelcheck medicatie
Propofol
Medische technologie
Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken
Onderhoud apparatuur
Straling