HKZ Kleine organisaties 143:2021

scope: organisatiegrootte < 10 FTE, organisatie heeft 1…

Toetsingskader toezicht Infectie Preventie Particuliere Klinieken (TIP PK)

https://mediservices.nl/igj-toetsingskader-toezicht-infectie-preventie-particuliere-klinieken-tip-pk-20190404/ Het…

IGJ werkplan 2019