Berichten

IGJ handhavingskader

De inhoud in grote lijnen: aandachtsgebieden, soorten toezicht,…

IGZ inspectie rapportage Wetgevend kader en relevante richtlijnen mei 2017

Hieronder wordt aangegeven wat de door de IGZ gehanteerde wetten…

IGZ meerjaren beleidsplan 2016-2019

IGZ Meerjarenbeleidsplan 2016-2019

IGZ: Incidenten, complicaties en calamiteiten

In december 2016 is een bijzondere toelichting verschenen van…

IGZ werkplan 2017

De IGZ risicothema's voor 2017 zijn: Netwerkzorg in een…

Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid

2011-04 Toezichtkader bestuurlijke verantwoording_tcm294-303…

Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016

Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016 Er zijn altijd drie…