IGZ inspectie rapportage Wetgevend kader en relevante richtlijnen mei 2017

Hieronder wordt aangegeven wat de door de IGZ gehanteerde wetten en richtlijnen zijn (per mei 2017). Bron is een IGZ inspectie rapportage.