IGJ handhavingskader

thumbnail of IGZ Handhavingskader herziene versie 2013De inhoud in grote lijnen: aandachtsgebieden, soorten toezicht, veldnormen, handhavingsnormen, maximaal effect (zie o.a. certificering en accreditering, en visitatie, rol van RvT, etc), maatregelen en instrumenten, ernstbepalingsschema, herhalingskansschema, maatregelindicatieschema

 

In februari 2018 is de actualiteit van dit document gecheckt.

Het document is gedateerd januari 2013.

bron: https://www.igj.nl/documenten/richtlijnen/2017/04/12/igz-handhavingskader