De roadmap van de NVCG over de voorbereiding voor de IGZ is een uitgebreide roadmap voor de invulling van uw kwaliteit en veiligheid. Versie 3 is uitgebracht in juli 2017.

De in deze versie onderkende gebieden zijn:

  • Beleid en organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Management van ondersteunende processen
  • Management van het behandelproces
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbeteren
  • Systeemonderdelen

De roadmap is gebaseerd op NEN-EN 15224:2016/2017, en omvat daarmee ISO 9001.

Helaas staan er geen voorbeelden in hoe je de aantoonbaarheid nu invult, en ook maar een beperkte invulling of voorbeelden.

Bent u voor uw solo praktijk op zoek naar een minimale invulling? Heeft u al een oplossing voor het 4-ogen principe bij de medicatievoorbereiding in uw solo-praktijk?

Bent u voor uw kliniek met samenwerkende artsen en/of met meerdere locaties op zoek naar een efficiënte invulling?

Mediservices heeft ervaring met de invulling van kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Mediservices ondersteunt u, zodat u gewoon prettiger werkt omdat u weet wat er waarom van u wordt verwacht. Samen met Mediservices op weg om te komen tot efficiënte oplossingen.

Neem snel contact op om uw kwaliteitsstappen te zetten, niet voor de IGZ, maar voor uzelf.