Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016

Toetsingskader luchtbeheersing 2014-2016

Er zijn altijd drie in zuiverheid aflopende zones (ten opzichte van het overige gebouw) voor een OK-klasse 1 (zowel prestatieniveau 1 als prestatieniveau 2) en twee in zuiverheid aflopende zones (ten opzichte van het overige gebouw) voor een OK-klasse 2.

Als instelling heeft u een document waarin wordt aangegeven (en gemotiveerd) welke ingrepen onder welke behandelomstandigheden (behandelkamer, OK klasse-2, OK klasse-1 prestatieniveau 1, OK klasse-1 prestatieniveau 2) mogen worden uitgevoerd.