RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter 19 januari 2023
  Het tegengaan van infectieziekten in de gehandicaptenzorg staat nog in de kinderschoenen. De zorgaanbieders weten dat het belangrijk is, maar schieten in de dagelijkse praktijk tekort. Veel moet nog beter: de persoonlijke hygiëne van de zorgverleners, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het schoonmaken en desinfecteren. Het management moet ook beleid ontwikkelen en sturen op […]
 • IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s 12 januari 2023
  Op 12 januari heeft minister Kuipers van VWS het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De IGJ besteedt in het werkplan aandacht aan actuele toezichtthema’s en aan de thema’s van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze thema’s spelen naast het reguliere toezicht op het brede scala aan zorgaanbieders. De […]
 • Kraamzorg thuis goed en veilig, wel last van tekort aan personeel 12 januari 2023
  Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt een gezin soms iets korter kraamzorg dan normaal, omdat het personeel weer ergens anders nodig is. Ook krijgt een gezin vaker te maken met verschillende […]
 • Einde verscherpt toezicht voor Carpe Diem in Rotterdam, want de zorg is gestopt 10 januari 2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Carpe Diem beëindigd. De Rotterdamse thuiszorgaanbieder is gestopt met zorg verlenen. Daarmee is het verscherpt toezicht tot een einde gekomen.
 • Last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag 9 januari 2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt Rochayda Care een last onder dwangsom op. De Haagse thuiszorgaanbieder bleef zorg verlenen, ondanks een aanwijzing om de zorg staken. Rochayda Care moet de cliënten goed en zo snel mogelijk overdragen.
 • Last onder dwangsom voor Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH) 5 januari 2023
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legt Tamaja Okolo Zorg (TOZ) een last onder dwangsom op. De thuiszorgaanbieder uit Rijswijk (ZH) voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. TOZ moet zo snel mogelijk alsnog aan de aanwijzing voldoen. 
 • Aanwijzing voor Sofiya Zorg in Den Haag 29 december 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Sofiya Zorg een aanwijzing. Sofiya Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de regio Den Haag. Die zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Binnen 3 maanden moet Sofiya Zorg voldoen aan de aanwijzing.
 • Bevel voor zorgaanbieder Aurora Borealis in Wedde opgevolgd 28 december 2022
  Zorgaanbieder Aurora Borealis in Wedde (gemeente Westerwolde) heeft op dinsdag 20 december de zorg aan 2 cliënten gestaakt en overgedragen. Dat moest op bevel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van maandag 19 december. Omdat het bevel is opgevolgd is het daarna geëindigd.
 • Einde aanwijzing voor AZR-Zorg uit Den Haag 23 december 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft de aanwijzing van AZR-Zorg (AZR) beëindigd. De thuiszorgaanbieder uit Den Haag heeft de afgelopen acht weken voldoende verbeterd op de normen uit de aanwijzing. Hiermee is ook de cliëntenstop afgelopen. 
 • Verscherpt toezicht op Stichting Zorg Thuis uit Driebergen gedeeltelijk opgeheven 21 december 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de inspectie) beëindigt voor een deel het verscherpt toezicht op Stichting Zorg Thuis (Zorg Thuis). Zorg Thuis biedt verpleging en verzorging op 5 locaties: 1 in Driebergen, 2 in Zeist, 1 in Empe en 1 in Voorst. De locaties in Driebergen en Zeist voerden het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen […]
 • Aanwijzing voor Zusters Verzorgen Thuis in Den Haag 20 december 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) geeft Zusters Verzorgen Thuis (ZVT) een aanwijzing. De Haagse aanbieder van thuiszorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Binnen 2 maanden moet ZVT voldoen aan de aanwijzing.
 • Uitwisselen van Visudyne (verteporfine) tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk toegestaan 19 december 2022
  Vanwege het wereldwijde tekort aan Visudyne (verteporfine), een medicijn tegen bepaalde oogziekten, mag dit geneesmiddel worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. Een tekort aan Visudyne is gevaarlijk omdat er voor bepaalde ziektes geen alternatieven zijn. Zonder behandeling met dit geneesmiddel neemt het gezichtsvermogen van patiënten af.
 • Einde aanwijzing voor AKFA in Enschede, want de zorg is gestopt 16 december 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigt de aanwijzing voor AKFA. De zorgaanbieder uit Enschede is gestopt met zorg verlenen. Daarmee is de aanwijzing tot een einde gekomen.
 • Afspraken om risico op tekorten medische hulpmiddelen te verkleinen 16 december 2022
  Binnen Europa zijn er afspraken gemaakt om een dreigend tekort aan medische hulpmiddelen te verkleinen. Dit tekort dreigt te ontstaan door de invoering van de MDR, de nieuwe verordening van medische hulpmiddelen. De Europese Commissie bereidt een voorstel voor een wijziging van de MDR voor en heeft daarnaast met de EU-lidstaten afspraken gemaakt over het […]
 • Verbeterde lokale samenwerking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 15 december 2022
  Veertien Nederlandse gemeenten hebben de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin sterk verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van een tweejarig monitortraject waarin de veertien gemeenten een verbeterplan opstelden en verbeteringen aanbrachten om de veiligheid in gezinnen te herstellen en waarborgen.