RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Inspectie tevreden over COVID-19-vaccinaties bij ziekenhuizen 13 januari 2021
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is tevreden over hoe de ziekenhuizen hun medewerkers in de acute zorg hebben gevaccineerd tegen COVID-19. Na meerdere bezoeken concludeert de inspectie dat deze vaccinaties zorgvuldig en veilig zijn verlopen.
 • 7 januari: Onderhoud meldformulieren IGJ 7 januari 2021
  Op donderdag 7 januari 2021 zijn onze meldformulieren tijdelijk niet beschikbaar, in verband met onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur.
 • Inspectie geeft Stichting Dahlion nieuwe aanwijzing 6 januari 2021
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Dahlion een nieuwe aanwijzing gegeven. In oktober 2020 gaf de inspectie Dahlion een aanwijzing voor de zorg die op locatie in Almere werd verleend. Dahlion besloot vervolgens de locatie in Almere op te heffen en alleen nog gespecialiseerde verpleging te bieden bij mensen thuis. Maar ook bij deze zorg […]
 • Verscherpt toezicht voor Landelijke Stichting Vredenoord 6 januari 2021
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Landelijke Stichting Vredenoord voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Bij dit woonzorgcentrum zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen. Vredenoord biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, palliatieve zorg en dagactiviteiten. De stichting heeft één locatie in Huis ter Heide.
 • Inspectie aanwezig bij vaccineren COVID-19 5 januari 2021
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt actief toezicht op het vaccineren tegen COVID-19. De inspectie is daarom aanwezig op diverse locaties waar gevaccineerd gaat worden, dus zowel bij de GGD’en, de ziekenhuizen, instellingen en de huisartsen.
 • Last onder dwangsom voor Coronatestservice 29 december 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een last onder dwangsom opgelegd. Q-COMED biedt coronatesten aan onder de naam Coronatestservice. Coronatestservice voldoet deels niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. De last onder dwangsom bedraagt 10.000 euro per week, met een maximum van 40.000 euro.
 • Einde verscherpt toezicht voor Zorggroep Apeldoorn 23 december 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op de Zorggroep Apeldoorn e.o. op 21 december 2020 beëindigd. De Zorggroep Apeldoorn biedt ouderenzorg op verschillende locaties in Apeldoorn en omgeving. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Zorggroep Apeldoorn de verbeteringen die zij heeft doorgevoerd weet vast te houden en er nog mee […]
 • Einde verscherpt toezicht voor Het Schild 21 december 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht bij Stichting Het Schild, centrum voor blinden en slechtzienden in Wolfsheze, op 14 december 2020 beëindigd. Het verscherpt toezicht was gericht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en de randvoorwaarden voor het besturen van de organisatie.
 • Einde last onder dwangsom voor Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam 18 december 2020
  Stichting Present (locatie Meesplein, Leerdam) voldoet aan de last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had opgelegd. De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen. Present mag op deze locatie ook weer nieuwe cliënten aannemen.
 • Voortdurende ontwikkelingen in testen en vaccineren vragen om scherpte en souplesse 17 december 2020
  Bij de GGD’en en in de testketen zijn in het najaar van 2020 veel verbeteringen doorgevoerd. Veel aanbevelingen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de eerdere onderzoeken deed, zijn uitgevoerd. Dat ziet de inspectie in het veld en hoort dat ook in gesprekken met betrokkenen. In een tussenrapportage geeft de inspectie een beeld van […]
 • Medisch wetenschappelijk onderzoek kan op sommige punten beter 16 december 2020
  Het medisch-wetenschappelijk onderzoek (ook wel klinisch onderzoek) dat in de Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgevoerd is op een goed niveau, maar desondanks zijn er wel verbeteringen mogelijk. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de bezoeken aan onder andere de Universitaire Medische Centra (UMC’s).
 • Aanwijzing voor zorgverlener mevrouw F.V. Aalders 16 december 2020
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zorgverlener mevrouw F.V. Aalders een aanwijzing gegeven. Zij voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.
 • Signaal IGJ en NZa aan VWS over druk op de zorg 15 december 2020
  In een brief aan minister Van Ark heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgen geuit over de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. De minister heeft deze brief voorafgaand aan het Catshuisoverleg van zondag 13 december ontvangen.
 • Werkgeversrol raad van commissarissen kan sterker, IGJ en NZa adviseren aanpassing wetgeving 14 december 2020
  De raad van commissarissen van een zorginstelling moet zijn werkgeversrol altijd goed kunnen invullen. Aanpassing van wet- en regelgeving ondersteunt dat, adviseren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit. Een raad van commissarissen met een sterke werkgeversrol kan voorkomen dat de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt. Het interne toezicht wordt zo sterker.
 • Online medicijnen voorschrijven weer tijdelijk toegestaan 10 december 2020
  Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden regels en randvoorwaarden. Zo is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.