RSS Nieuws – RSS feed van de IGJ

 • Aanwijzing voor Lobie Care in Utrecht 3 juni 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Lobie Care in Utrecht een aanwijzing gegeven. De zorg bij Lobie Care voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Lobie Care moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen.
 • Zorg aan asielzoekers blijft overeind onder moeilijke omstandigheden 31 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is positief over de zorg die asielzoekers en toegelaten vluchtelingen op asielzoekerscentra (azc’s) krijgen. Het lukt zorgverleners zorg te bieden onder moeilijke omstandigheden in overvolle azc’s. De coronacrisis kwam daar nog bovenop. De bewoners van azc’s kunnen 24 uur per dag terecht bij een huisarts. Ook de toegang tot […]
 • Vanaf vandaag strengere regels voor in-vitro diagnostica 27 mei 2022
  In-vitro diagnostica (IVD’s) zijn een belangrijke groep medische hulpmiddelen die essentieel zijn voor de diagnostiek in laboratoria. Corona zelftesten, zwangerschapstesten en testen die bloedgroepen kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld IVD’s. IVD’s moeten sinds deze week aan strengere regels voldoen voor ze op de Europese markt mogen komen. 
 • Aanwijzing voor Algemeen Thuiszorg Nederland in regio Amersfoort en Zeist 24 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Algemeen Thuiszorg Nederland B.V. (A.T.N.) een aanwijzing gegeven. A.T.N. biedt hulp en zorg thuis in de regio Amersfoort en Zeist. De inspectie heeft grote zorgen over de tekortkomingen in de geboden zorg. Binnen vier maanden moet A.T.N. aan de aanwijzing voldoen.
 • Aanwijzing voor Beste Zorg Thuis in de Meern 23 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanwijzing gegeven. De thuiszorgaanbieder in regio Utrecht voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Beste Zorg Thuis moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen.
 • Einde aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde 20 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde beëindigd. Ons Voorland heeft de afgelopen jaren de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.  
 • Thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht 19 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont tekortkomingen. Carpe Diem moet binnen een half jaar de zorg op orde hebben.
 • Particuliere klinieken kunnen zorgvuldige toepassing van implantaten verder verbeteren 19 mei 2022
  Het gebruik van implantaten in de zorg kent risico’s, zowel de producten zelf als bij de behandeling van een patiënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht hoe particuliere klinieken ervoor zorgen dat de risico’s van de toepassing van implantaten niet onnodig groter worden. De inspectie zag dat de bezochte klinieken over het algemeen zorgvuldig […]
 • Einde aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH) 18 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) uit Rijswijk (ZH) beëindigd. De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd om volledig aan de aanwijzing te voldoen.
 • Stichting Zorg Thuis uit Driebergen onder verscherpt toezicht 18 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg Thuis uit Driebergen onder verscherpt toezicht gesteld. Zorg Thuis biedt verpleging en verzorging op vijf locaties; één in Driebergen, twee in Zeist, één in Empe en één in Voorst. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Zorg Thuis moet binnen een half jaar onder […]
 • Kwetsbare kinderen nog steeds onvoldoende beschermd 13 mei 2022
  De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel te lange wachtlijsten. Een tekort aan personeel is de belangrijkste oorzaak. Kinderen en jongeren op een wachtlijst blijven te lang in onveilige situaties en raken meer beschadigd, hun problemen verergeren. Maatregelen die sinds 2019 zijn genomen hebben tijdelijk en plaatselijk wel verlichting gebracht. Maar ze bieden geen oplossing […]
 • Beperking van vrijheid in open jeugdhulp 13 mei 2022
  Verplicht op je kamer blijven, cameratoezicht, je smartphone niet mogen gebruiken, de buitendeur op slot. Of vastgepakt en vastgehouden worden, controle van je urine. Het mag allemaal niet zomaar in de open jeugdhulp. Toch gebeurt het bij instellingen waar kinderen en jongeren verblijven die jeugdhulp krijgen. In gezinshuizen, logeeropvang, zorgboerderijen en tijdens dagbesteding of dagbehandeling. […]
 • Aanwijzing voor Duman Zorg in Rotterdam 12 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Duman Zorg in Rotterdam een aanwijzing gegeven. De thuiszorgaanbieder voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Duman Zorg moet binnen twee maanden de zorg verbeteren. Tot die tijd mag Duman Zorg geen nieuwe cliënten meer aannemen.
 • Inspectie: gezondheidszorg in opvang voor Oekraïners goed geregeld 10 mei 2022
  De toegang tot de gezondheidszorg op de opvanglocaties voor Oekraïners is goed geregeld. Daar zorgen heel betrokken lokale zorgverleners voor als verpleegkundigen, huisartsen, verloskundigen, tandartsen, de jeugdgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
 • Einde verscherpt toezicht voor De Trans in Emmen 10 mei 2022
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting De Trans, Leeuwerikenveld 5 in Emmen gestopt. De locatie voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd.