De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven.

Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).

Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP.

RSS RIVM WIP

 • RIVM doet online mee aan Weekend van de Wetenschap 30 september 2021
  Zaterdag 2 en zondag 3 oktober is het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap. Iedereen van 8 tot 88 jaar kan kennismaken met de wonderlijke wereld van wetenschap en techniek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet online mee. Bekijk onze online activiteiten en volg de livestream in de ochtenden.
 • Ander type onderzoek nodig voor gezondheidseffecten ultrafijnstof bij platformmedewerkers 30 september 2021
  Het is niet mogelijk om het bestaande onderzoek naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof (UFPultrafine particles (ultrafijne deeltjes)) onder omwonenden van Schiphol uit te breiden met platformmedewerkers. De onderzoeksopzet is hiervoor niet geschikt. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vroeg naar de mogelijkheden daarvoor.
 • Financiële tegemoetkoming Q-koorts helpt ten dele 28 september 2021
  De helft van patiënten en nabestaanden van de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2011 voelt zich erkend door de financiële tegemoetkoming van de rijksoverheid. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Geen bewijs dat Q-koortspatiënten ernstiger ziek werden door COVID-19 28 september 2021
  In het begin van de coronaepidemie kwam veel COVID-19 voor in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Dit overlapte met het gebied waar tussen 2007 en 2010 veel Q-koorts voorkwam.
 • Positieve ervaringen met project Ouderen in de wijk 27 september 2021
  Ouderen, professionals en de externe organisaties die betrokken zijn bij het project Ouderen in de wijk zijn positief over het project en zien de meerwaarde ervan in. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Openbare Bibliotheek Utrecht heeft uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in een factsheet.
 • RIVM is alert op gezondheidsrisico’s door vulkaanuitbarsting La Palma 24 september 2021
  Door de vulkaanuitbarsting op La Palma (Spanje) drijft een wolk richting Noordwest-Europa met verhoogde zwaveldioxide (SO2zwaveldioxide) concentraties. De wolk bereikt Nederland in de nacht van zaterdag op zondag.
 • Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid 23 september 2021
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de gemeenschappelijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en in samenwerking met GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, het Nivel en ARQNationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld.
 • Vervolgonderzoek naar TGG in Perkpolder 22 september 2021
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt.
 • Zicht op ziekenhuisopnames voor acute luchtweginfecties 22 september 2021
  Om goed zicht te krijgen in hoe vaak luchtweginfecties in Nederland voorkomen, is het belangrijk te weten hoeveel patiënten met een luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit kan het beste door automatische registratie van gegevens die routinematig in het ziekenhuis worden verzameld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sierk Marbus, die vandaag promoveert aan […]
 • Promotie: ‘Proefdiergebruik is nog altijd mensenwerk’ 22 september 2021
  De omgang met proefdieren is de afgelopen zeventig jaar verbeterd, maar onze houding ten opzichte van proefdieren is niet wezenlijk veranderd. Dat concludeert promovendus Anne van Veen, die in kaart heeft gebracht hoe het proefdiergebruik zich in Nederland ontwikkelde tussen 1950 en 2020. Om alternatieven voor dierproeven echt een hoge vlucht te laten nemen, moet […]
 • Griepprik voor extra groepen 20 september 2021
  De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseerde op 20 september 2021 de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen  die ook baat hebben bij […]
 • Crisiscommunicatie verandert van moment tot moment 17 september 2021
  RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoeker Marion de Vries promoveert vrijdag 24 september met haar proefschrift over crisiscommunicatie, de rol van de media bij een crisis en hoe mensen een crisis beleven.
 • Natuurlijke straling in Nederland in kaart gebracht 17 september 2021
  ​​​​​​​Natuurlijke straling levert een grote bijdrage aan de dosis straling die mensen in Nederland jaarlijks ontvangen. Het grootste aandeel daarvan komt van natuurlijke radioactieve stoffen in de bodem en van bouwmaterialen die daarvan gemaakt zijn
 • Deelname aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker was 50% in 2020 16 september 2021
  In 2020 deed 50% van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de monitor die vandaag verschijnt.
 • Mensen met één prik na doorgemaakte COVID-19 meegeteld bij vaccinatiegraad volledige vaccinatie 14 september 2021
  De vaccinatiegraad in Nederland stijgt deze week sterker dan in voorgaande weken, naar 81,7% onder 18 jaar en ouder en naar 79,0 % onder 12 en ouder.

RSS RIVM Nieuwsberichten

 • RIVM doet online mee aan Weekend van de Wetenschap 30 september 2021
  Zaterdag 2 en zondag 3 oktober is het jaarlijkse Weekend van de Wetenschap. Iedereen van 8 tot 88 jaar kan kennismaken met de wonderlijke wereld van wetenschap en techniek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet online mee. Bekijk onze online activiteiten en volg de livestream in de ochtenden.
 • Ander type onderzoek nodig voor gezondheidseffecten ultrafijnstof bij platformmedewerkers 30 september 2021
  Het is niet mogelijk om het bestaande onderzoek naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof (UFPultrafine particles (ultrafijne deeltjes)) onder omwonenden van Schiphol uit te breiden met platformmedewerkers. De onderzoeksopzet is hiervoor niet geschikt. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vroeg naar de mogelijkheden daarvoor.
 • Financiële tegemoetkoming Q-koorts helpt ten dele 28 september 2021
  De helft van patiënten en nabestaanden van de Q-koortsuitbraak tussen 2007 en 2011 voelt zich erkend door de financiële tegemoetkoming van de rijksoverheid. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Geen bewijs dat Q-koortspatiënten ernstiger ziek werden door COVID-19 28 september 2021
  In het begin van de coronaepidemie kwam veel COVID-19 voor in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Dit overlapte met het gebied waar tussen 2007 en 2010 veel Q-koorts voorkwam.
 • Positieve ervaringen met project Ouderen in de wijk 27 september 2021
  Ouderen, professionals en de externe organisaties die betrokken zijn bij het project Ouderen in de wijk zijn positief over het project en zien de meerwaarde ervan in. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de Openbare Bibliotheek Utrecht heeft uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in een factsheet.
 • RIVM is alert op gezondheidsrisico’s door vulkaanuitbarsting La Palma 24 september 2021
  Door de vulkaanuitbarsting op La Palma (Spanje) drijft een wolk richting Noordwest-Europa met verhoogde zwaveldioxide (SO2zwaveldioxide) concentraties. De wolk bereikt Nederland in de nacht van zaterdag op zondag.
 • Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid 23 september 2021
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de gemeenschappelijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en in samenwerking met GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, het Nivel en ARQNationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld.
 • Vervolgonderzoek naar TGG in Perkpolder 22 september 2021
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt.
 • Zicht op ziekenhuisopnames voor acute luchtweginfecties 22 september 2021
  Om goed zicht te krijgen in hoe vaak luchtweginfecties in Nederland voorkomen, is het belangrijk te weten hoeveel patiënten met een luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit kan het beste door automatische registratie van gegevens die routinematig in het ziekenhuis worden verzameld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sierk Marbus, die vandaag promoveert aan […]
 • Promotie: ‘Proefdiergebruik is nog altijd mensenwerk’ 22 september 2021
  De omgang met proefdieren is de afgelopen zeventig jaar verbeterd, maar onze houding ten opzichte van proefdieren is niet wezenlijk veranderd. Dat concludeert promovendus Anne van Veen, die in kaart heeft gebracht hoe het proefdiergebruik zich in Nederland ontwikkelde tussen 1950 en 2020. Om alternatieven voor dierproeven echt een hoge vlucht te laten nemen, moet […]
 • Griepprik voor extra groepen 20 september 2021
  De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseerde op 20 september 2021 de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen  die ook baat hebben bij […]
 • Crisiscommunicatie verandert van moment tot moment 17 september 2021
  RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoeker Marion de Vries promoveert vrijdag 24 september met haar proefschrift over crisiscommunicatie, de rol van de media bij een crisis en hoe mensen een crisis beleven.
 • Natuurlijke straling in Nederland in kaart gebracht 17 september 2021
  ​​​​​​​Natuurlijke straling levert een grote bijdrage aan de dosis straling die mensen in Nederland jaarlijks ontvangen. Het grootste aandeel daarvan komt van natuurlijke radioactieve stoffen in de bodem en van bouwmaterialen die daarvan gemaakt zijn
 • Deelname aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker was 50% in 2020 16 september 2021
  In 2020 deed 50% van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de monitor die vandaag verschijnt.
 • Mensen met één prik na doorgemaakte COVID-19 meegeteld bij vaccinatiegraad volledige vaccinatie 14 september 2021
  De vaccinatiegraad in Nederland stijgt deze week sterker dan in voorgaande weken, naar 81,7% onder 18 jaar en ouder en naar 79,0 % onder 12 en ouder.