De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven.

Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).

Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP.

RSS RIVM WIP

 • Inkoopbeleid Nederlandse overheid steeds duurzamer 9 mei 2023
  In 2019 en 2020 verminderde de Nederlandse overheid de eigen uitstoot van broeikasgassen. Deze vermindering is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 345.000 Nederlandse huishoudens. Die besparing komt door het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) van alle overheden samen.
 • Geen aanwijzingen dat onderzochte bekkenbodemmatjes onveilig zijn 8 mei 2023
  Het RIVM heeft laboratoriumonderzoek gedaan naar 6 bekkenbodemmatjes van verschillende fabrikanten die in 2018 in Nederland zijn gebruikt. Daaruit komen geen resultaten naar voren die aangeven dat deze producten onveilig zijn voor patiënten.
 • Blootstelling aan combinatie van chemische stoffen lijkt te hoog, gezondheidsrisico’s onduidelijk 8 mei 2023
  Via voedsel of drinkwater komen mensen in aanraking met chemische stoffen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben. Daar zitten ook stoffen tussen, zoals lood, waarvan bekend is dat ze een negatief effect hebben op de intelligentie of ontwikkeling van het brein.
 • Aanmelden webinar vliegtuiggeluid 9 mei 3 mei 2023
  Op 9 mei organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) en het RIVM een webinar over het thema vliegtuiggeluid. Tijdens dit online seminar presenteren we de resultaten van een aantal onderzoeken dat recent door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de […]
 • MEBI: 193 meldingen over vermoede bijwerkingen van implantaten in 2022 3 mei 2023
  In 2022 hebben 193 personen een melding gedaan over vermoede bijwerkingen van implantaten. Dit deden zij bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.
 • RIVM publiceert nieuwe data van producenten over tabaksproducten 1 mei 2023
  Vandaag publiceert het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) nieuwe gegevens over tabaksproducten. Voor het eerst zijn ook de ingrediënten van e-sigaretten, verhitte tabaksproducten en kruidenrookproducten toegevoegd.
 • Huisartsen vonden meer maatwerk voor chronisch zieke patiënten tijdens coronacrisis nuttig 24 april 2023
  Tijdens de coronapandemie moesten huisartsen zorg van ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg overnemen. Dit was volgens hen zinvol voor sommige patiënten, maar meestal niet wenselijk.
 • GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19 19 april 2023
  Het aantal soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten bij de centra seksuele gezondheid van de GGD Gemeentelijke Gezondheid
 • Lentezon verwacht: geniet maar verbrand niet 17 april 2023
  Het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) verwacht de komende dagen perioden met zon. Als je daar van gaat genieten, zorg er dan voor dat je dit verstandig doet. De ongewende huid kan nu snel verbranden.
 • Aantal jongeren met zelfdodingsgedachten blijft onverminderd hoog 16 april 2023
  In maart 2023 gaf 14,1% van de jongeren (12-25 jaar) aan dat ze er weleens, vaker of heel vaak serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. Dit blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van Netwerk GOR.
 • Minder meldingen van tekenbeten in 2022 14 april 2023
  In 2022 werd een derde minder tekenbeten gemeld dan in de voorgaande jaren. Om dit soort verschillen beter te kunnen uitleggen, zijn onderzoekers van de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het RIVM een groot onderzoek gestart via tekenradar.nl.
 • Europese eisen luchtkwaliteit haalbaar bij uitwerking voorgenomen beleid 7 april 2023
  In 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor strengere eisen aan de luchtkwaliteit. Met de maatregelen die nu gelden voldoet de luchtkwaliteit in 2030  voor een groot deel van Nederland aan deze eisen.
 • Minder post-COVID na besmetting met omikron 6 april 2023
  Na een besmetting met omikron heeft 1 op de 10 mensen na 3 maanden nog steeds klachten. Dat is bijna 2 keer lager dan na een besmetting met de deltavariant. Dit blijkt uit nieuwe resultaten uit het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Het verschilt hoe vaak bepaalde post-COVID klachten vóórkomen na de omikron- of deltavariant.
 • Griepepidemie officieel voorbij 5 april 2023
  De griepepidemie die half december 2022 begon, is voorbij. Die conclusie trekken experts van het RIVM, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en het Nivel op basis van gegevens van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. 
 • Luchtkwaliteit korte tijd slecht tijdens Pasen 4 april 2023
  Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit tijdens Pasen vooral in gebieden waar paasvuren ontstoken worden, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn.

RSS RIVM Nieuwsberichten

 • Inkoopbeleid Nederlandse overheid steeds duurzamer 9 mei 2023
  In 2019 en 2020 verminderde de Nederlandse overheid de eigen uitstoot van broeikasgassen. Deze vermindering is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 345.000 Nederlandse huishoudens. Die besparing komt door het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) van alle overheden samen.
 • Geen aanwijzingen dat onderzochte bekkenbodemmatjes onveilig zijn 8 mei 2023
  Het RIVM heeft laboratoriumonderzoek gedaan naar 6 bekkenbodemmatjes van verschillende fabrikanten die in 2018 in Nederland zijn gebruikt. Daaruit komen geen resultaten naar voren die aangeven dat deze producten onveilig zijn voor patiënten.
 • Blootstelling aan combinatie van chemische stoffen lijkt te hoog, gezondheidsrisico’s onduidelijk 8 mei 2023
  Via voedsel of drinkwater komen mensen in aanraking met chemische stoffen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben. Daar zitten ook stoffen tussen, zoals lood, waarvan bekend is dat ze een negatief effect hebben op de intelligentie of ontwikkeling van het brein.
 • Aanmelden webinar vliegtuiggeluid 9 mei 3 mei 2023
  Op 9 mei organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) en het RIVM een webinar over het thema vliegtuiggeluid. Tijdens dit online seminar presenteren we de resultaten van een aantal onderzoeken dat recent door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de […]
 • MEBI: 193 meldingen over vermoede bijwerkingen van implantaten in 2022 3 mei 2023
  In 2022 hebben 193 personen een melding gedaan over vermoede bijwerkingen van implantaten. Dit deden zij bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.
 • RIVM publiceert nieuwe data van producenten over tabaksproducten 1 mei 2023
  Vandaag publiceert het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) nieuwe gegevens over tabaksproducten. Voor het eerst zijn ook de ingrediënten van e-sigaretten, verhitte tabaksproducten en kruidenrookproducten toegevoegd.
 • Huisartsen vonden meer maatwerk voor chronisch zieke patiënten tijdens coronacrisis nuttig 24 april 2023
  Tijdens de coronapandemie moesten huisartsen zorg van ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg overnemen. Dit was volgens hen zinvol voor sommige patiënten, maar meestal niet wenselijk.
 • GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19 19 april 2023
  Het aantal soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening )-consulten bij de centra seksuele gezondheid van de GGD Gemeentelijke Gezondheid
 • Lentezon verwacht: geniet maar verbrand niet 17 april 2023
  Het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) verwacht de komende dagen perioden met zon. Als je daar van gaat genieten, zorg er dan voor dat je dit verstandig doet. De ongewende huid kan nu snel verbranden.
 • Aantal jongeren met zelfdodingsgedachten blijft onverminderd hoog 16 april 2023
  In maart 2023 gaf 14,1% van de jongeren (12-25 jaar) aan dat ze er weleens, vaker of heel vaak serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. Dit blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van Netwerk GOR.
 • Minder meldingen van tekenbeten in 2022 14 april 2023
  In 2022 werd een derde minder tekenbeten gemeld dan in de voorgaande jaren. Om dit soort verschillen beter te kunnen uitleggen, zijn onderzoekers van de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en het RIVM een groot onderzoek gestart via tekenradar.nl.
 • Europese eisen luchtkwaliteit haalbaar bij uitwerking voorgenomen beleid 7 april 2023
  In 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor strengere eisen aan de luchtkwaliteit. Met de maatregelen die nu gelden voldoet de luchtkwaliteit in 2030  voor een groot deel van Nederland aan deze eisen.
 • Minder post-COVID na besmetting met omikron 6 april 2023
  Na een besmetting met omikron heeft 1 op de 10 mensen na 3 maanden nog steeds klachten. Dat is bijna 2 keer lager dan na een besmetting met de deltavariant. Dit blijkt uit nieuwe resultaten uit het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Het verschilt hoe vaak bepaalde post-COVID klachten vóórkomen na de omikron- of deltavariant.
 • Griepepidemie officieel voorbij 5 april 2023
  De griepepidemie die half december 2022 begon, is voorbij. Die conclusie trekken experts van het RIVM, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) en het Nivel op basis van gegevens van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. 
 • Luchtkwaliteit korte tijd slecht tijdens Pasen 4 april 2023
  Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit tijdens Pasen vooral in gebieden waar paasvuren ontstoken worden, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn.