De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijnen op de site van de RIVM zijn niet in PDF vorm aanwezig op het moment van schrijven.

Zie daarom de website van de RIVM voor de richtlijnen van de werkgroep(en) Infectie Preventie (WIP richtlijnen).

Hieronder het laatste nieuws van de RIVM site rond de WIP.

RSS RIVM WIP

 • Karin Proper benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid 11 september 2020
  Met haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid aan Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum, wil profprofessor. drDoctor . Karin Proper meer aandacht voor preventie en het bevorderen van de gezondheid van werkenden. Ze spreekt vandaag haar oratie uit.
 • Promotie: kiezen voor de één na beste optie voor gezondheid 10 september 2020
  Waarom kiest de ene persoon de aanbevolen, gezonde optie en de ander voor de één na beste optie? Volgens onderzoeker Kim Romijnders spelen bij gezondheidsafwegingen die mensen maken vaak dezelfde factoren een rol.
 • Vernieuwd Blauwalgenprotocol 10 september 2020
  Om de gezondheid van zwemmers op officiële zwemlocaties te beschermen, gebruiken waterbeheerders in Nederland het Blauwalgenprotocol. Dit protocol vertelt hen hoe ze zwemlocaties moeten controleren op blauwalgen en welke maatregelen ze moeten nemen. Het Blauwalgenprotocol 2020 doet dit volgens de nieuwste inzichten.
 • More people getting tested if they have symptoms, staying home remains difficult 9 september 2020
  Since the recent resurgence of the novel coronavirus, more people perceive the virus as threatening. At the same time, support for the measures has increased and people are following the behavioural recommendations more closely.
 • Integrale bekostiging van de geboortezorg: betrokkenen positief over samenwerking, maar beperkt inzicht in effecten 9 september 2020
  Zorgprofessionals, bestuurders en zorgverzekeraars zijn positief over de onderlinge samenwerking bij het werken met integrale bekostiging van de geboortezorg.
 • Increase in number of newly reported COVID-19 infections 8 september 2020
  5,427 new COVID-19 infections were reported over the past week by the Municipal Public Health Services (GGDs). The number of newly reported people who tested positive for COVID-19 is much higher than last week (3,597 people).
 • Stijging aantal nieuwe COVID-19-meldingen 8 september 2020
  Afgelopen week meldden GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en 5.427 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Daarmee is het aantal nieuw gemelde personen met een positieve testuitslag veel hoger dan afgelopen week (3.597 personen).
 • Herschikking landelijke taken versterkt tuberculose- en algemene infectieziektebestrijding 8 september 2020
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland herschikken in 2021 enkele taken in de tuberculosebestrijding in Nederland. KNCV Tuberculosefonds draagt daarbij een aantal taken over aan het RIVM.
 • Start pneumokokkenprik ouderen 7 september 2020
  Ouderen worden sneller en erger ziek door pneumokokken. Zij kunnen een ernstige ziekte krijgen zoals longontsteking. Daarom krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 in het najaar van 2020 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik.
 • Dwarsliggers van hergebruikt plastic en zwavelbeton het meest duurzaam 7 september 2020
  Dwarsliggers van hergebruikt plastic en van zwavelbeton zijn het meest duurzaam voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat in opdracht van spoorbeheerder Prorail is uitgevoerd.
 • Meer mensen laten zich testen bij klachten, thuisblijven blijft lastig 7 september 2020
  Sinds de recente opleving van het nieuwe coronavirus, ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen.
 • Aanwijzingen voor daling verkoop van suikerhoudende dranken door suikertaks 3 september 2020
  In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen is een suikertaks ingevoerd op niet-alcoholische dranken. De verkoop van deze dranken in deze drie landen is sinds de invoering van deze taks afgenomen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen kopen vaker dranken met minder of geen suiker. Het is onduidelijk of dit directe gevolgen zijn van […]
 • Aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen stabiel 1 september 2020
  Er zijn 3.597 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dit is bijna hetzelfde aantal nieuwe meldingen als vorige week (3.588 meldingen). In bijna alle leeftijdsgroepen is deze stabilisatie te zien.
 • Number of newly reported COVID-19 infections remains stable 1 september 2020
  3,597 new COVID-19 infections were reported last week. This is almost the same as last week, when there were 3,588 newly reported infections
 • Procesintensificatie in chemische industrie kan de omgevingsveiligheid positief beïnvloeden 1 september 2020
  In de industrie worden in het proces- en installatieontwerp vernieuwende benaderingen bedacht. Zo kunnen grondstoffen en materialen efficiënter worden gebruikt. Dat kan leiden tot behoorlijk kleinere, schonere en meer energie-efficiënte technologie. Deze zogeheten procesintensificatie kan ook een manier zijn om industriële processen met gevaarlijke stoffen aan de voorkant structureel veiliger te maken.