Het werkplan van de IGJ voor 2019 bevat op pagina 18 informatie over nieuwe toetreders, de medisch specialistische zorg wordt besproken op pagina 26, implantaten komen op pagina 31 aan de orde. Op pagina 27 de particuliere klinieken, en de MDR (Medical Devices Regulation) op pagina 33.

Werkplan+IGJ+2019+-+publicatieversie (1)