Toetsingskader toezicht Infectie Preventie Particuliere Klinieken (TIP PK)

Het toetsingskader Toezicht Infectiepreventie Particuliere Klinieken (TIP PK) is opgebouwd uit de volgende twaalf thema’s:
• Algemene voorzorgsmaatregelen
• Ruimtes en inrichting
• Opslag
• Medicatie
• Apparatuur
• Schoonmaak
• Protocollen
• Uitvoering Risico-inventarisatie MRSA/BRMO en maatregelen
• Antibioticabeleid
• Sterilisatie
• Organisatie specifieke deskundigheid
• Goed bestuur