IGZ Basisset medisch specialistische zorg 2017 v2

Kwaliteitsindicatoren MSZ IGZ basisset

Dit is de eerste jaargang dat de basisset medisch specialistische zorg (MSZ) wordt gepubliceerd. De basisset MSZ is een samenvoeging van de kwaliteitsindicatoren uit de basisset voor ziekenhuizen en de risico-indicatoren uit de basisset particuliere klinieken.

20160726 IGZ-Basisset MSZ 2017 digitale versie (enkel) v2_tcm294-377263

Alle particuliere klinieken dienen de data vóór 1 maart 2018 aan te leveren. Vanaf deze datum zijn de gegevens openbaar en voor iedereen toegankelijk.