Veiligheidsplan

Als u gebruik maakt van een veiligheidsplan apart van het jaarplan zijn de volgende aspecten goed om daarin tenminste op te nemen:

  • Aantal infecties
  • Aantal complicaties
  • Aantal incidenten, meldingen en suggesties
  • Aantal klachten
  • Aantal doorgevoerde verbeteringen

 

In een aantal gevallen is het nuttig om niet te spreken over een absoluut aantal, maar om dit afhankelijk te maken van het aantal behandelingen, al dan niet uitgesplitst per soort.

Bij dit plan hoort ook een norm, en de wijze van aanpak om die norm te halen.

Maak uw plan SMART (Specifiek (wat, wie, waar, waarom), Meetbaar, Acceptabel (draagvlak), Realistisch (haalbaar), Tijdgebonden (start- en einddatum)

Uw beroepsvereniging heeft informatie over een gangbaar percentage infecties en complicaties.