Om het onderhoud van uw apparatuur aan te kunnen tonen zijn er een aantal aspecten van belang, waaronder:

  • onderhoudscontract met fabrikant, leverancier en/of onderhoudsbedrijf
    • met daarin de frequentie van onderhoud
  • keuringsstickers op de medische apparatuur

Andere punten

  • Een aparte categorie vormt de luchtbehandeling
  • Denk ook aan uw artsen en (ander) personeel bij de aanschaf van een nieuw medisch hulpmiddel

Er zijn nog meer punten die voor het onderhoud van uw apparatuur, de goedkeuring en de aantoonbaarheid daarvan van belang zijn. Dat lichten we graag toe in een gesprek.