Overzicht (nieuwe) verplichtingen WKKGZ

In de folder ‘Overzicht nieuwe verplichtingen WKKGZ’ geeft de IGZ aan welke verplichtingen ingegaan zijn per 1 januari 2016.

Een belangrijke wijziging betreft o.a. de reikwijdte: solistisch werkende zorgaanbieders, incl. aanbieders van cosmetische zorg.

Een wijziging die veel werk kan kosten is die over de medische technologie, zie artikel 5.

Het overzicht uit de folder:

Ook worden de verplichtingen aangegeven die gelden per 1 januari 2017, dit betreft o.a.:

  • Klachtenfunctionaris en -regeling en doorlooptijd maximering
  • Aansluiting bij een erkende geschillencommissie

De folder heeft dezelfde inhoud als de folder specifiek gericht op aanbieders van cosmetische zorg (deze is uitgebreid met informatie specifiek voor de cosmetische zorg):

 

Er is ook nog een folder met antwoorden op de meestgestelde vragen.