RSS SKIPR RSS-feed

 • Demonstratie voor behoud spoedeisende hulp Zuyderland 23 september 2023
  Vele honderden demonstranten worden zaterdagmiddag in Heerlen verwacht voor een actie ter behoud van de spoedeisende hulp (SEH) en het beddenhuis van het Zuyderland Ziekenhuis in de Limburgse gemeente. Het ziekenhuis wil reorganiseren en vanaf 2030 de SEH evenals het beddenhuis verplaatsen naar het Zuyderland in Sittard-Geleen. Daar is volgens Zuyderland geen ontkomen aan door […]
 • Zuid-Friese zorgaanbieders halen snelle IZA-toets met passende zorg 22 september 2023
  Een groep zorgaanbieders in Zuid-Friesland heeft de snelle IZA-toets doorstaan voor transformatiegelden en gaat aan de slag met een project voor een integraal gezondheidspad voor passende zorg en ondersteuning. 
 • 15 procent loonsverhoging voor ambulancemedewerkers 22 september 2023
  Ambulancemedewerkers krijgen over een periode van 24 maanden een loonsverhoging van 15 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de werkprivébalans tussen vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) in een nieuwe cao. 
 • Nederlandse wetenschapper krijgt prijs voor onderzoek naar kanker 22 september 2023
  Piet Borst, in het verleden wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut (NKI), heeft donderdag een Laskerprijs gekregen. Die prestigieuze Amerikaanse prijs is bestemd voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan medische wetenschap en de volksgezondheid.
 • René van der Hulst aangesteld als voorzitter van OncoZON 22 september 2023
  René van der Hulst is aangesteld als de nieuwe voorzitter dagelijks bestuur van OncoZON, een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland op het gebied van oncologie.
 • RIVM: levensverwachting maanden korter door uitstoot Tata Steel 22 september 2023
   Bewoners van de regio rond Tata Steel hebben extra kans om ziek te worden door de uitstoot vanaf het terrein van de staalfabriek. Gemiddeld verkorten de emissies de levensverwachting van inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee met 2,5 maand, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na nieuw onderzoek.
 • D66: NZa moet sneller en harder ingrijpen 22 september 2023
  D66 wil dat de NZa sneller en harder optreedt als de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. De rol van de zorgautoriteit moet worden versterkt, staat in het verkiezingsprogramma van D66, de partij van demissionair minister van VWS Kuipers.
 • Podcast Voorzorg: ’85 procent van huisartsenzorg kan digitaal en daar zit nog rek in’ 22 september 2023
  Arene Online Huisartsen handelt 85 procent van de zorgvragen digitaal af. Volgens huisarts en mede-oprichter Jan Frans Mutsaerts en directeur Tom Kliphuis is daarmee de grens nog niet bereikt. “Er zit nog rek in, je ziet bijvoorbeeld steeds meer thuismetingen”, zeggen ze in de podcast Voorzorg.
 • Ook over 2023 verwacht Gelre fors verlies 22 september 2023
  Gelre Ziekenhuizen heeft in 2022 een verlies geboekt van maar liefst 20 miljoen euro, meldt het ziekenhuis in de pas gedeponeerde jaarrekening. Het ziekenhuis kreeg te maken met een gedaalde omzet door lagere productie en hogere kosten dan verwacht. Zo moest er meer externe medewerkers worden ingezet door het hogere verzuim en viel de loonsverhoging […]
 • Limburgse ziekenhuizen opereren minder door personeelstekort 22 september 2023
  Een nijpend tekort aan medisch personeel heeft geleid tot een daling van het aantal uitgevoerde operaties in Limburgse ziekenhuizen. Zowel het VieCuri Medisch Centrum in Venlo als het Zuyderland ziekenhuis merken de gevolgen van dit tekort, meldt 1limburg.nl. 
 • Passende zorg moet het hebben van veranderkracht in focuskliniek 22 september 2023
  Steeds meer laag complexe, electieve zorg vindt plaats in zelfstandige klinieken met een ‘hyperfocus’ op een of enkele zorgpaden. Daarmee kunnen zij goedkopere zorg bieden met dezelfde of soms zelf hogere kwaliteit en vaak met een veel betere toegankelijkheid: patiënten kunnen er veel sneller terecht. Hoe kunnen deze focusklinieken bijdragen aan de transitie van de […]
 • Tweede Kamer: Commerciële investeerders moeten weg uit huisartsenzorg 21 september 2023
  De Tweede Kamer wil dat geld voor de huisartsenzorg in de huisartsenzorg blijft en niet in handen mag komen van commerciële investeerders. Een motie van SP en ChristenUnie is donderdag door een Kamermeerderheid aangenomen.
 • NZa vindt regiobeelden nog te vaag 21 september 2023
  Regio’s moeten de knelpunten in de regio-en ROAZ-plannen scherper formuleren, anders komen er straks geen goede regioplannen uit voort. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit na bestudering van de 31 regiobeelden en elf ROAZ-beelden.
 • Jeugdinstelling onder verscherpt toezicht na arm op rug draaien 21 september 2023
  Jeugdinstelling Robertshuis staat het komende halfjaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens bezoeken van vestigingen in Zuid-Limburg zagen medewerkers van de IGJ meerdere tekortkomingen. De instelling moet per direct stoppen met het toepassen van "vrijheidsbeperkende maatregelen". Daaronder valt bijvoorbeeld het op de rug draaien van een arm als iemand erg […]
 • IGJ na bezoek bij vier ziekenhuizen: te weinig aandacht voor betalingen aan artsen 21 september 2023
  Ziekenhuizen hebben te weinig zicht op betalingen die medische hulpmiddelenleveranciers doen aan artsen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier nu vier ziekenhuizen op gecontroleerd en oordeelt bij alle vier een gebrek aan "intern inzicht en controles". De ziekenhuizen voldoen daardoor niet aan de eisen die de wet stelt om belangenverstrengeling te voorkomen. Bestuurders […]
 • Nieuwe ronde aanvragen IZA-fonds wijkverpleging 21 september 2023
  Zorgaanbieders in de wijkverpleging kunnen vanaf 4 oktober aanvragen bij het IZA-fonds wijkverpleging indienen. Er zit nog 35 miljoen euro in kas.
 • Pharos deelt kennisdossiers over inclusieve dementiezorg en dementiepreventie 21 september 2023
  Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit sterk. Bovendien hebben mensen met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond een grotere kans op de ziekte. Daarom publiceert Pharos drie kennisdossiers over inclusieve dementiezorg en preventie van de ziekte.
 • ZN: zorg is vangnet voor mensen zonder bestaanszekerheid 21 september 2023
  Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. “Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging”, waarschuwt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 • Zorgwoordvoerder Wieke Paulusma van plek 14 naar 7 op D66-kandidatenlijst 21 september 2023
  D66'ers zetten gepasseerde Kamerleden alsnog op de kandidatenlijst. Ook is de kieslijst op andere plekken veranderd. Huidig zorgwoordvoerder Wieke Paulusma gaat van plek 14 naar 7 op de kieslijst.
 • Adrz opent spoedstraat voor kinderen 21 september 2023
  Adrz in Goes opent zaterdag een kinderstraat op de spoedeisende hulp (SEH). Hiermee wil het ziekenhuis de spoedzorg kindvriendelijker inrichten.