Zorgbrede governance-code 2017 goedgekeurd

thumbnail of Governancecode-Zorg-2017

De brancheorganisaties zorg hebben op 15 december 2106 laten weten dat de concept governance-code is goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

De principes:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.