Kwaliteitsindicatoren MSZ IGJ basisset

Dit is de eerste jaargang dat de basisset medisch specialistische zorg (MSZ) wordt gepubliceerd. De basisset MSZ is een samenvoeging van de kwaliteitsindicatoren uit de basisset voor ziekenhuizen en de risico-indicatoren uit de basisset particuliere klinieken.

Alle particuliere klinieken dienen de data vóór 1 maart 2020 aan te leveren. Vanaf deze datum zijn de gegevens openbaar en voor iedereen toegankelijk.