Jaarplan inspiratie

In uw business plan staat hoe u de ontwikkeling ziet in de komende periode. Deze periode is meestal langer dan een jaar. Wat gaat u nu het komende jaar doen? Hieronder een paar ideeën. Het is vanuit kwaliteitsmanagementoptiek de bedoeling dat u de plannen concreet maakt. Dat kunt u in een jaarplan doen, of in een apart plan. De grootte van dat aparte plan is heel afhankelijk van uw organisatie, de complexiteit van het idee, de risico’s, de ermee gemoeide investering of moeite.

Tussendoor en aan het eind van het jaar kijkt u natuurlijk hoe het gaat met de uitvoering van het plan:

 • Is het idee al uitgewerkt?
 • Kan het al ingevoerd worden?
 • Als het is ingevoerd, werkt het dan goed? Zo nee, wat kan er beter, zo ja, kan het nog beter?
 • Werkt het ook (nog) 3 maanden na invoering?

Naast de ideeën hieronder kijkt u ook terug en bedenkt wat beter kan. Wellicht aan de hand van de evaluatie van het afgelopen jaar, aan de hand van de meldingen en/of complicaties, aan de hand van eventuele klachten, aan de hand van uw klanttevredenheidsonderzoek. Ook belangrijk: de zaken die niet gemeld worden, maar dat wel hadden moeten worden: die niet fout gegaan zijn, maar wel bijna. Vraag het uw medewerkers, uw collega’s, ga bij uzelf te rade.

Zoals daar zijn:

 • Verankering van uw kwaliteitssysteem binnen de organisatie
  • overleggen allemaal ingericht?
  • actiepunten?
  • risicomanagement (vooraf, achteraf)
  • visitaties geregeld
  • intervisie?
 • Klachtenbehandeling laagdrempelig
  • toepassen GOMA
  • actief zaken wijzigen na klachten, invullen preventie
  • korte doorlooptijd van meldingen
  • ideeënbus
 • Hogere klanttevredenheid
  • stellen we de goede vragen?
  • wat wordt laag gewaardeerd, hieraan werken
 • Verbeteren veiligheid
 • Verhogen bezettingsgraad
 • Werkwijze bij meldingen verbeteren
 • Conformiteit nieuwe richtlijn WIP
 • Puntjes op de i voor het Convenant medische technologie
 • Opnemen van de verbeterpunten van infectiepreventiedeskundige en apotheker
 • Review leverancierscontracten
 • Borgen onderhoud
 • EPD veiligheidsniveau verbeteren
 • Continuïteit bij ziekte
 • Samenwerking met artsen in de omgeving (of juist niet in de omgeving)
 • Introductie nieuwe behandeling xyz
  • denk hierbij ook aan risicomanagement, opleidingen, apparatuur in onderhoud nemen, informatie patiënten, website informatie, informed consent, etc