Medicatie en apotheker

Vanuit kwaliteitsoptiek is één van de beheersbaarheidsaspecten de aantoonbare beheersing van leveranciers. Een andere is omgang met medicatie.

Deels wordt de omgang bekeken door de infectiepreventiedeskundige en/of visiteur; daarnaast is het verstandig om dit ook door de apotheker die uw (huis)medicatie levert te laten beoordelen (en te laten rapporteren). De verbeterpunten die beiden benoemen integreert u dan in uw meldingen systeem. De aantoonbaarheid van regelmatigheid van die (jaarlijkse) checks kan door (met elk) een contract te hebben.

Voor medicatie bij klinieken heeft ZKN in haar toetsingscriteria het volgende opgenomen:

Indien binnen de kliniek een apotheekvoorraad niet op naam gestelde geneesmiddelen aanwezig is, dient er een gevestigd apotheker verbonden te zijn aan de kliniek, ingeschreven in het register van gevestigd apothekers, conform de Geneesmiddelenwet. De gevestigd apotheker is voldoende beschikbaar voor de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van zijn/haar functie. Indien binnen de kliniek een beperkte voorraad niet op naam gestelde geneesmiddelen aanwezig is, dienen deze via recepten van de arts door de apotheker te worden aangevuld. Hiertoe is een
overeenkomst opgesteld en zijn er afspraken vastgelegd voor het gebruik en beheer van de beperkte voorraad.

Door de leverende apotheker of de gevestigd apotheker wordt ten minste een keer per jaar een beoordeling uitgevoerd. Resultaten van deze beoordeling worden vastgelegd. De beoordeling vindt
plaats op minimaal de volgende onderwerpen, die terugkomen in de rapportage:
I afspraken (protocol) en verantwoordelijkheidsverdeling beheer en distributie medicatie in de kliniek;
II opslagcondities en voorraadbeheer;
III medicinale gassen;
IV essentiële voorwaarden voor het gebruik van risicovolle medicatie, zoals in geval van midazolam en propofol;
V toediening van medicatie en voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie;
VI meegegeven medicatie uit eigen voorraad;
VII privacyborging van patiëntgegevens;
VIII gebruik Actueel Medicatie Overzicht (AMO) bij voorschrijven van geneesmiddelen.

De wijze van afvoer van lege medicatieverpakkingen (retour apotheek, medisch afval, of ….) kan mogelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst met de apotheker dan wel het afvalverwerkingsbedrijf.

De aanbeveling is om voor praktijken de van toepassing zijnde aspecten naar wenselijkheid en toepasselijkheid in te vullen.