IGZ rapportage: Het resultaat telt – particuliere klinieken – 2015

22 februari 2017 bracht de IGZ de rapportage over 2015 uit. Het gaat om 429 klinieken en onderzoekslocaties (MDC, Medisch Diagnostische Centra, volgens ZKN is het aandeel hiervan substantieel gestegen t.o.v. de vorige rapportage, reden waarom ZKN aangeeft dat dit leidt tot een vertekening van de resultaten).

Wat ging er beter:

  • registratie van implantaten;
  • het gebruik van de richtlijn of het protocol tromboseprofylaxe;
  • de invoering van het systeem van jaargesprekken, visitatie, het systeem Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en de regeling disfunctioneren voor medisch specialisten.

Wat moet beter:

  • het vastleggen van het stopmoment IV (voorbereidende invasieve handelingen buiten de operatiekamer);
  • de preoperatieve screening van kwetsbare patiënten op zorgzwaarte (ASA) klasse en BMI en op delier bij mensen ouder dan 70 jaar;
  • de registratie van postoperatieve wondinfecties na invasieve ingrepen;
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de afspraken (samenwerking) met een ziekenhuis.

Infographic: 20170220 IGZ – Infographic HRT particuliere klinieken 2015

De rapportage: 20170217 IGZ-HRT-klinieken-2015 DEF