ZKN toetsingscriteria 2019

Kenmerken ZKN (bron: ZKN.nl november 2019)

ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij behartigen als branchevereniging, sinds 1990, de belangen van onze leden. In 2019 heeft ZKN 133 leden met het ZKN-keurmerk en 7 kandidaat-leden, die samen 375 vestigingen door heel Nederland hebben. Onze leden beschikken allemaal over het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

Klinieken met een ZKN-keurmerk bieden medisch-specialistische zorg. Van de ZKN-klinieken levert 94% verzekerde zorg. In 2017 werden 829.000 patiënten behandeld in een kliniek en bedroeg de omzet van de verzekerde zorg 733 miljoen.*

Zelfstandige klinieken focussen zich voor het merendeel bewust op één of enkele specialismen. Iedereen binnen de kliniek is met dat specialisme bezig. Dit zorgt er voor dat zij elke dag de beste kwaliteit, de kortste wachttijd en juiste service kunnen bieden.

Patiënten waarderen deze aanpak. Niets voor niets behalen klinieken het hoogste cijfer voor patiënttevredenheid van alle medisch specialistische zorgaanbieders, namelijk een 8,8**.

Enkele belangrijke punten uit deze toetsingscriteria (bron: ZKN)

Wanneer gelden de nieuwe criteria?

Voor ZKN-keurmerkleden en kandidaat-leden gelden de nieuwe criteria in het jaar na de publicatie. Deze versie geldt vanaf de eerste audit in 2020. De leden hebben hiermee minimaal een jaar om aan de nieuwe criteria te voldoen. Leden mogen vanzelfsprekend al eerder aan de nieuwe norm voldoen.

Wanneer gelden de nieuwe criteria voor nieuwe kandidaat-leden?

Vanaf januari 2019 gelden de nieuwe criteria voor nieuwe kandidaat-leden. Nieuwe kandidaat-leden hebben 1 jaar vanaf aanmelding bij ZKN om het ZKN-keurmerk te behalen.

Toetsingsmodel

Alle klinieken worden jaarlijks geaudit. Bij de initiële certificering en hercertificering moeten alle locaties getoetst worden. Klinieken kunnen kiezen uit een audit van KIWA of Lloyd’s Register. Alle audits moeten voldoen aan uitgebreide eisen, waaronder een minimale tijd voor de audit en zeer deskundige auditoren. In het ZKN-keurmerk Toetsingsreglement staan alle voorwaarden voor de ZKN-keurmerk toetsing beschreven.

TOETSINGSPROCES AANGESCHERPT IN 2019 Er zijn vijf wijzigingen voor het toetsingsreglement 2019. Het gaat om:

◼ Meldplicht tuchtzaken, gerechtelijke uitspraken en uitspraken van de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

◼ Uitbreiding zelfevaluatie voor operatief proces

◼ Toetsing van nieuwe locaties en specialismen

◼ Cultuurmeting bij specifieke groep klinieken

◼ Regelmatige wisseling van auditor.